Vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen

V: Wat houdt de samenwerkingsovereenkomst (SOK) eigenlijk in? 
A: Het is gebruikelijk dat overheden en private partijen afspraken vastleggen als er een gebied ontwikkeld wordt. De SOK voor het project Wieringerrandmeer is tientallen pagina’s lang. Daarnaast zijn er nog diverse bijlagen. In dit boekwerk liggen de belangrijkste afspraken en spelregels vast voor de uitvoering van het project.

V: Wat voor soort afspraken staan er in de SOK?
A: Zoals beloofd bij de intentieovereenkomst zijn er afspraken gemaakt over de inrichting van de natuur- en recreatiegebieden, en de infrastructuur door en in het gebied. Ook zijn er afspraken over hoeveel woningen er worden gebouwd, en dat er verschillende soorten woningen worden gebouwd. In dit deel van de overeenkomst staat ook de kwaliteit van de woongebieden beschreven.

V: Wat is de GEM? 
A: Er zijn afspraken gemaakt over het oprichten van een orgaan dat het hele project begeleidt. Dit orgaan heet GEM. GEM staat voor gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij. In het GEM zitten alle aan de SOK deelnemende partijen, maar het is een zelfstandig werkende organisatie. In de SOK is vastgelegd wat de taken en bevoegdheden van het GEM zijn, maar ook van de deelnemers.

V: Waarom heeft het zolang geduurd voordat er een samenwerkingsovereenkomst (SOK) kon worden gesloten?
A: In de SOK worden afspraken gemaakt over ondermeer alle kosten en opbrengsten binnen het project. Het gaat over veel geld. Daar is de afgelopen maanden veel over onderhandeld, en dat kost tijd.

V: De gemeenten en provincie trekken geld uit voor het project, doen de private partijen dat ook?
A: Ja. Een groot deel van het gebied wordt openbaar recreatie- en natuurgebied. Het is gebruikelijk dat overheden in dit soort openbare voorzieningen investeren. Daarnaast wordt een groot deel van de opbrengst van de gronden weer geïnvesteerd in het gebied, bijvoorbeeld de aanleg van het water en de kunstwerken (zoals bruggen en sluizen). Daarnaast wordt er door de woningbouw een economische impuls gegeven aan het gebied, waardoor de leefbaarheid wordt gewaarborgd. Het is een gezamenlijk project van publiek en privaat om dit voor elkaar te krijgen, ook in financieel opzicht.

V: Kunnen bedrijven uit de beide gemeenten op werk rekenen als gevolg van het Wieringerrandmeer?
A: Jazeker, het project Wieringerrandmeer leidt tot veel activiteiten zoals het graven van het meer, aanleg van natuurgebieden, bouwen van de woningen, aanleg en beheer van de openbare ruimte maar ook bijvoorbeeld aanleg van particuliere tuinen. Veel van dit werk zal uitgevoerd kunnen worden door lokale bedrijven, bijvoorbeeld aannemers, installatiebedrijven en loonbedrijven.

V: Als het project onverhoopt stopt, kan de gemeente dan failliet gaan?
A: Nee. De gemeenten hebben afspraken gemaakt over de maximale bijdrage die geleverd wordt. Op basis van deze afspraak kunnen de gemeenten niet failliet gaan.

V: Wanneer gaat er een schop de grond in?
A: Het plan moet eerst verder worden uitgewerkt tot een bestemmingsplan en een verkavelingsplan. In het verkavelingsplan staat bijvoorbeeld hoe de woonstraten worden ingericht. Op basis van die plannen kan gebouwd worden. De verwachting is dat de eerste schop in 2009/2010 de grond in gaat.