Het wieringerrandmeer

Het Wieringerrandmeer in het kort

Het Wieringerrandmeer: een nieuw meer in de Kop van Noord-Holland. Een negen kilometer lange waterplas, ingeklemd tussen aan de ene ‘rand’ Wieringen en aan de andere ‘rand’ de Wieringermeer, vandaar de term ‘randmeer’.

Hier ontstaat straks een nieuwe vaarroute, een direkte verbinding voor schepen van het IJselmeer, via het Wieringerrandmeer naar het Amstelmeer en vica versa. Voor de beroepsvaart maar vooral ook voor de recreatie. Kortom, voor watersporters wordt het een heel nieuw gebied om te verkennen. Ook aan de wal gaat het leven; met stranden, uitgebreide jachthavens en nieuwe recreatiegebieden. In totaal komen er in en rondom het meer ca. 2100 woningen.

Het Wieringerrandmeer biedt veel kansen voor de lokale economie en versterkt daarmee de economische potentie van de Kop van Noord-Holland

Het Gebied

Het gebied van het Wieringerrandmeer grenst aan zowel IJsselmeer als Waddenzee, twee natuurgebieden van internationale betekenis. Ten westen ligt het Amstelmeer, in het zuidoosten het Dijkgatbos en Robbenoordbos

Historie

Wat nu Wieringen heet, was vroeger een verhoging in een uitgestrekt veenlandschap. Met het oprukken van de Noordzee verdwenen grote delen van dit landschap in de golven. Aan het einde van de Middeleeuwen was Wieringen een eiland op de grens van de Waddenzee en de toenmalige Zuiderzee. Met de inpoldering van de Wieringermeer en de aanleg van de Amsteldiepdijk werd Wieringen opnieuw onderdeel van het vasteland. Hoewel dat voor de waterhuishouding van het eiland veel beter was geweest, werd er tussen het eiland en de veel lager gelegen nieuwe polder uit geldgebrek geen randmeer aangelegd.

In 1989 kwam ir. Jan Vonk, destijds lid van Provinciale Staten en werkzaam bij de gemeente Den Helder, met het idee om het randmeer alsnog aan te leggen. Studies en verkenningen volgden, onder leiding van de Stuurgroep ‘Water Bindt’. In 2002 richtte de provincie Noord-Holland het projectbureau Wieringerrandmeer op. In het projectbureau werkte de provincie Noord-Holland samen met de gemeenten Wieringen, Wieringermeer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.